×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Torsdag d. 2. april 2020, Kl. 18:00 til kl. 20:30

Kunne du tænke dig at dele dine læseoplevelser med andre, så kom og vær med i Sanderums Sognegårds litteraturkreds.

Litteraturkredsen er ledet af sognepræst Susanne Holst.

Temaet for sæsonens bøger er nationalitet. Hvad danner et folk og hvilke forskel-ligheder er der imellem os. Vi lever i en global verden, hvor vores forskelligheder udviskes. Alligevel er der noget, som bliver ved at være særligt for danskere, rus-sere, japaner og afrikanere. De fire befolkninger repræsenteres igennem de fire bø-ger, vi skal læse. Så ud over at være gode romaner, kan vi også gå på jagt efter et folks særlige måde at tænke og være på, hvis det findes. Hvilke værdier grundlæg-ger et folk og hvor meget er bundet i religion. Jeg håber, at vi sammen må få nogle gode læseoplevelser og berigende samtaler om emnet.

Litteraturkredsen indledes hver gang med et kort oplæg. Derefter samtale og drøf-telse af aftenens bog og tema.

Alle bøger kan købes over nettet eller i boghandel. Der er selvfølgelig også mulighed for at låne på biblioteket.

Det koster 35 kr. pr. gang for ost og rødvin

Af hensyn til traktementet vil vi gerne have en tilmelding enten til hele sæsonen eller til de enkelte arrangementer.

Tilmelding senest en uge før arrangementet enten til kirkekontoret tlf. 66173031 eller mail shho@km.dk

Torsdag den 2. april kl. 18.00 med spisning á 50kr.

Aleksej Slapovskij: "De er overalt" 

Romanen foregår i Rusland. Vi følger den 12årige dreng Kiril, som kommer i besid-delse af en mappe med 10.000 dollars og nogle vigtige dokumenter. Den er der imid-lertid mange andre, som også gerne vil have fat i og så går den vilde jagt. En mor-som beskrivelse af, hvordan det er, at navigere i et samfund hvor magt, korruption og bureaukrati er en del af dagligdagen.

Romanen er et nutidigt portræt af Rusland; på engang kritisk og kærligt.
Et Rusland, som er et andet end det vi kender fra de gamle forfattere som Tolstoj og Dostojev-skij.

Sted
Sanderum Sognegård, Sanderumvej 129, 5250 Sanderum, Danmark