Torsdag d. 20. august 2020, Kl. 19:00 til kl. 20:30

I år er der valg til menighedsrådet for de kommende 4 år.
Processen starter d. 20. august 2020. I alle landets sogne afholdes orienteringsmøder. På orienteringsmødet vil det siddende menighedsråd fortælle om, hvad man har arbejdet med i den forgangne periode samt hvilke planer man har for den kommende periode.
Der vil også blive redegjort for selve valgproceduren, som fortsætter tirsdag d. 15. september, hvor der afholdes valgforsamlingsmøde.

Der er flere medlemmer af Sanderum menighedsråd, som ikke ønsker genvalg, så derfor skal der lyde en opfordring til, at man møder op, hvis man kunne have lyst til at deltage i arbejdet. 

Bor man i et andet sogn, kan man løse sognebånd til Sanderum og derved få mulighed for at stille op.

Menighedsrådsformand, Bjarne Larsen

 

Sted Sanderumvej 129, 5250 Odense SV