Menighedsrådsvalg

SEP
15

Menighedsrådsvalg


Tirsdag d. 15. september 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00
Sanderumvej 129, 5250 Odense SV

I år er der valg til menighedsrådet for de kommende 4 år. 

D. 15. sept. afholdes der som noget nyt et valgforsamlingsmøde. 
Mødet har en fast dagsorden, og formålet med mødet er at få valgt et nyt menighedsråd, der kan træde til fra første søndag i advent. Der er stadig mulighed for, at der kan komme et afstemningsvalg, men det forudsætter indsendelse af mindst én alternativ kandidatliste. På valgmødet redegøres der nærmere for disse regler.

Der er flere medlemmer af menighedsrådet, som ikke ønsker genvalg, så derfor skal der lyde en opfordring til, at man møder op, hvis man kunne have lyst til at deltage i arbejdet.  Bor man i et andet sogn, kan man løse sognebånd til Sanderum og derved få mulighed for at stille op.

Formand for valgbestyrelsen, Bjarne Larsen