Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2016

Valg til Sanderum menighedsråd

I løbet af efteråret 2016 skal der vælges nye menighedsråd i folkekirken i hele landet. Den officielle valgdag er tirsdag den 8. november 2016. Sanderum menighedsråd består af 10 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen. Menighedsrådets funktionsperiode begynder 1. Søndag i advent d. 27. november 2016.

Offentligt orienterings- og opstillingsmøde

Afholdes tirsdag d. 13. september 2016 kl. 19.30 i Sanderum Sognegård. Ved mødet redegør menighedsrådet for forløbet af den forgangne periode, de kommende opgaver i menighedsrådet og for reglerne for opstilling af kandidater. Det er ikke en betingelse for at opstille som kandidat til menighedsrådet, at man har deltaget i opstillingsmødet.

Valgbarhed og valgret

For at have valgret til menighedsrådet skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du skal være medlem af folkekirken

 • Du skal være fyldt 18 år på valgdagen

 • Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen

 • Ikke være medlem af en valgmenighed

 • Være optaget på valglisten i sognet.

   

For at være valgbar til menighedsrådet er det ud over betingelserne om valgret desuden et krav, at du:

 • Ikke er ansat som præst i folkekirken

 • Ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

   

Du kan ikke være stiller for listen samtidig med, at du er kandidat på samme liste (men du må gerne være stiller på én liste, samtidig med at du er kandidat på en anden liste). Du har som hovedregel valgret og valgbarhed i det sogn, hvor du bor. Har du løst sognebånd, kan du samtidig med sognebåndsløsningen vælge at flytte din valgret/valgret til sognebåndsløserpræstens sogn.

Kandidatliste

Antallet af kandidater på en liste kan være fra én op til 20 medlemmer. Hver kandidatliste skal desuden være underskrevet af mindst 5 og højst 15 stillere. Stillerne er den samling af vælgere, der står bag kandidaterne. Stillerne sikrer, at der er et minimum af folkekirkemedlemmer, der på forhånd tilkendegiver deres støtte til listens kandidater.

Kandidatlister skal indleveres i tidsrummet tirsdag d. 20. september kl. 19 til tirsdag d. 27. september kl. 19. Kandidatlisterne skal indleveres på den officielle blanket, som udleveres på Sanderum Kirkekontor i den normale åbningstid eller downloades ved at klikke HER. Kirkekontoret vil i øvrigt være åbent tirsdag d. 20. september mellem 19 og 20 samt d. 27. september mellem 18 og 19.

Aftalevalg - afstemningsvalg

Hvis der indleveres mere end én gyldig kandidatliste, afholdes der afstemningsvalg, som afholdes d. 8. november 2016. Er der derimod kun indgivet én kandidatliste, bortfalder valget.

 

 

Da der ved udløbet af fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget kun var indkommet en enkelt kandidatliste, bortfalder valget denne gang i Sanderum. Det nye menighedsråd, som træder i funktion 1. søndag i advent består af:

 • Birgit Esbjerg

 • Frank Hansen

 • Bente Slot Malle

 • Aase Carlsen

 • Bjarne Larsen

 • Poul Rossander

 • Poul Dahl

 • Marie Brandt

 • Evald Lauridsen

 • Pia Storm