Grandækning på Sanderum Kirkegård

  25. oktober 2017

 

I år vil grandækningen på Sanderum Kirkegård komme til at se anderledes ud, end den hidtil har gjort.

Arbejdsmiljølovgivningen siger, at kirkegårdspersonalet højest må ligge på knæ i to timer om dagen, hvilket stiller andre krav til nye grandækningsmetoder.

Arbejdstilsynet er i disse år meget opmærksomme på dette, og beder derfor kirkegårdene håndhæve reglerne.

Konkret betyder det, at granudsmykningen som udgangspunkt bliver lavet stående og indendørs. Vi vil bruge forskellige metoder, som kirkegårdspersonalet har været på kursus i.

De nye metoder indbefatter både plader, mursten, kokosbånd og grønt plastikhavehegn.

Vi vil bestræbe os på at vælge den bedste individuelle løsning tilpasset hvert gravsted, og det vil i de fleste tilfælde indebære en kombination af flere metoder.

De første sæsoner bliver eksperimenterende, og vi skal gøre os vores egne erfaringer, så vi med tiden kan omlægge vores grandækningssystem.

Det bliver gran på en helt ny måde, og vi håber, at I vil tage godt imod det nye udtryk.

Desuden ønsker vi at udfase brugen af fyr på kirkegården over de næste sæsoner. Det vil dog stadigvæk være muligt, at tilkøbe fyr for en merpris, som en del af granudsmykningen på dit gravsted.


Sådan gør vi

Dekorationer bliver fremstillet på plader, hvorefter de forsigtigt bliver skubbet af på gravstedet. Typisk foran gravstenen.

Dekorationer fremstilles også på cellemursten, hvorefter de bliver placeret et passende sted på gravstedet. Typisk bagved eller ved siden af gravstenen.

Granborder bliver bundet på kokosbånd og derefter lagt ud på gravstederne.

Gran bliver flettet ind i grønt plastikhavehegn, som klippes ud i skabeloner, og bliver lagt ud på gravstederne, der hvor de passer bedst. Man kommer ikke til at kunne se plastikhavehegnet.

 

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen
Kirkegårdsleder
Kamille Szilas-Hansen
Tlf.: 66171863