Sogneaften - fra bondekone til borgmester

Torsdag d. 24. april i Sanderum sognegård kl. 19.30

Den tidligere borgmester i Kerteminde, Else Møller,  kommer på besøg ogfortæller om sit livs vej fra bondekone til borgmester. 
Ost og rødvin koster 35 kr. 

Tilmelding på 
sanderum.sogn@km.dk eller på tlf.: 66173031, 
senest tirsdag d. 22. april.