SANDERUM SOGNS MENIGHEDSRÅD

v/ Bjarne Larsen, Dragebakken 512, Sanderum, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 02 50

 

Menighedsrådsmøde

torsdag den 9. maj 2019 kl. 19 – 21 i Sognegården, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV med følgende

 

DAGSORDEN

1.

Økonomi

  • Kvartalsrapport 1. kvartal 2019
  • Nyt fra foreløbigt budgetsamråd
  • Budget 2020

19.05

2.

Indstillinger fra udvalg

  • Kirkegårdsvedtægter
  • Besigtigelse af tegltage

 

19.30

3.

Erfaringer fra årets konfirmationer

19.50

4.

Henvendelse fra OK klubben

20.00

5.

Nyt fra kirkegårdslederen

  • Procedure ved urnenedsættelser

20.10

6.

Nyt fra organisten

20.20

7.

Nyt fra præsterne

20.30

8.

Meddelelser og kommende aktiviteter

20.40

9.

Eventuelt

20.50

 

Med venlig hilsen
Bjarne Larsen