SANDERUM SOGNS MENIGHEDSRÅD

v/ Bjarne Larsen, Dragebakken 512, Sanderum, 5250 Odense SV - tlf. 24 65 08 23

Sanderum kirkekontor, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 30 31 - fax 66 17 52 31

 

 

Menighedsrådsmøde

torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19.00 i Sognegården, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV med følgende

Foreløbige dagsorden

 

1.

Menighedsrådets sammensætning

19.05

2.

Økonomi

- Status

- Regnskabsinstruks

19.15

3.

Indstillinger fra udvalg og kontaktperson

- Kirkegårdsvedtægt (igen)

19.30

4.

OK klubben

19.45

5.

Menighedsrådsvalg 2020

20.00

6.

Nyt fra kirkegårdsleder

20.15

7.

Nyt fra organisten

20.25

8.

Nyt fra præsterne

20.35

9.

Kommende aktiviteter

20.45

10.

Eventuelt

20.55