SANDERUM SOGNS MENIGHEDSRÅD

v/ Bjarne Larsen, Dragebakken 512, Sanderum, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 02 50

 

Der indkaldes hermed til

Menighedsrådsmøde

torsdag d. 12. september 2019 kl. 19 - 21 i Sognegården, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV med følgende

Dagsorden

 

 

1.

Økonomi

- Fra budgetsamrådet

- Fortsatte budgetprocedure

- Evt. revisionsprotokollat

 

19.05

2.

Indstillinger fra udvalg

- Kirke- og kirkegårdsudvalg (stående udvalg)

- Syn af kirke, kirkegård og sognegård torsdag d. 19. september kl. 16 (forslag til dato)

- Præstegårdsudvalg

 

19.30

3.                     

Kamille Szilas-Hansen. Prøvetiden er udløbet, og hun bliver ansat som tjenestemand.

 

19.50

4.

Kirkens dag

 

20.00

5.

Sognenyts fremtid

 

20.15

6.                     

Nyt fra organisten

20.30

7.

Nyt fra kirkegårdslederen

 

20.35

8.

Nyt fra præsterne

 

20.40

9.

Meddelelser og kommende aktiviteter

- Landemode

 

20.45

10.

Eventuelt

 

20.55

 

 

med venlig hilsen

Bjarne Larsen