SANDERUM SOGNS MENIGHEDSRÅD

v/ Bjarne Larsen, Dragebakken 512, Sanderum, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 02 50

 

Der indkaldes hermed til

Menighedsrådsmøde

torsdag d. 21. marts 2019 kl. 19.00 i Sognegården, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV med følgende

Dagsorden

 

1.

Økonomi

  1. Årsregnskab 2018
  2. Orientering fra kassereren
  3. Indstillinger fra økonomiudvalget

 

19.05

2.

Forslag til alkoholpolitik

 

19.30

3.

Indstillinger fra udvalg og kontaktperson

 

19.40

4.

Kirkekontorernes fremtid

 

20.00

5.

Kirkebladet – pris for omdeling forhøjet

 

20.10

6.

Nyt fra organisten

 

20.15

7.

Nyt fra kirkegårdslederen

 

20.25

7.

Nyt fra præsterne

  1. Forespørgsel fra rumænsk præst om gudstjenesterum

 

20.35

8.

Kommende aktiviteter

 

20.45

9.

Eventuelt

 

20.55

med venlig hilsen

Bjarne Larsen