SANDERUM SOGNS MENIGHEDSRÅD

v/ Bjarne Larsen, Dragebakken 512, Sanderum, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 02 50

 

Der indkaldes hermed til

Menighedsrådsmøde

torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 19 - 21 i Sognegården, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV med følgende

dagsorden

         

 

1.

Økonomi

- Budget 2020

- Udvalg til lønforhandling

 

19.05

2.

Indstillinger fra udvalg

- Præstegårdsudvalg

- Stående udvalg

- Kontaktperson

  

19.30

3.

Orientering og debat

- Synsrapport

 

20.00

4.

Nyt fra kirkegårdsleder

 

20.10

5.

Nyt fra organisten

 

20.20

6.

Nyt fra præsterne

 

20.40

7.

Meddelelser og kommende aktiviteter

 

20.50

8.

Eventuelt

 

20.55

 

med venlig hilsen

Bjarne Larsen