SANDERUM SOGNS MENIGHEDSRÅD

v/ Bjarne Larsen, Dragebakken 512, Sanderum, 5250 Odense SV - tlf. 66 17 02 50

 

Der indkaldes hermed til

Menighedsrådsmøde

torsdag d. 12. december 2019 kl. 19 – 21 i Sognegården, Sanderumvej 129, 5250 Odense SV med følgende

dagsorden

         

         

 

1.

Kirkegårdsudvalg

- Revideret vedtægt for kirkegården

19.05

2.

Menighedsrådets møder i 2020

19.30

3.

Debat om provstens oplæg til personregistrering

19.40

4.

Nyt fra kirkegårdsleder

20.00

5.

Nyt fra organisten

20.10

6.

Nyt fra præsterne

20.20

7.

Meddelelser og kommende aktiviteter

20.40

8.

Eventuelt

20.50

 

med venlig hilsen

Bjarne Larsen