De grønne pigespejdere er for piger som tør - og for piger som gerne vil turde mere!

Vi holder møde i Sognegården hver mandag kl. 17.30-19.00. Her laver vi sjove og udfordrende aktiviteter og dyrker aktivt udeliv bl.a. når vi tager på ture og lejre. Vi lægger ligeledes stor vægt på at styrke fællesskabet blandt pigerne.  

Vi vil meget gerne være flere, så kom forbi og mærk, hvordan det er at være pigespejder. Lige nu har vi piger fra 0.-3. klasse, men alle kan være med. Er du ældre end 3. klasse, kan du få en særlig rolle som hjælper for de yngre.

Link til pigespejdernes hjemmeside: http://pigespejder.dk/Sanderum og www.pigerdertoer.dk

De grønne pigespejdere i Sanderum mødes hver mandag kl. 17.30 til 19.00. Kom og vær med!