Navngivning uden dåb

Ønsker I jeres barn navngivet uden dåb, skal det ske via www.borger.dk

Se i øvrigt familiestyrelsens liste over godkendte fornavne i Danmark:
http://www.familiestyrelsen.dk