Menighedsrådsvalg 2020

Sanderum sogn

Bekendtgørelse vedr. menighedsrådsvalget 2020

 

Tirsdag d. 15. september blev der afholdt valgforsamling i Sanderum Sognegård og her blev følgende personer valgt til menighedsrådet i Sanderum sogn:

1 Bjarne Larsen

2 Poul Rossander

3 Ida Ylander

4 Jan Krüger

5 Bente Slot Malle

6 Aase Carlsen

7 Pia Storm

 

Da menighedsrådet skal bestå af 10 medlemmer, betyder resultatet, at der hermed indkaldes til ekstraordinær valgforsamling til afholdelse

tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00
i Sanderum Sognegård, Sanderumvej 129.


Opmærksomheden henledes på, at der er mulighed for at udløse afstemningsvalg ved indlevering af yderligere kandidatlister indtil 13. oktober 2020. Kandidatlister skal indleveres på en godkendt formular, hvorpå også navnene på 10 stillere skal anføres. Formularen kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk. Kandidatlister kan afleveres hos Bjarne Larsen, Dragebakken 512, 5250 Odense SV (24650823) eller Sanderum Kirkekontor.

 

P.m.v.

Bjarne Larsen

Fmd. for valgbestyrelsen