Mini-konfirmander 

 

Kunne du tænke dig at vide, hvordan det er at stå på en prædikestol?

Hvordan man spiller på et orgel?

Hvordan Gud undgår at blive ramt af fly i himlen?

Hvem Jesus synes er mest cool?

Hvorfor vi holder påske?

Så skal du være Minikonfirmand i Sanderum Kirke!

 

Vi begynder minikonfirmandundervisningen i uge 2 i 2014, kl. 14.00-15.30.

I Sanderum Kirke tilbyder vi alle 4. Klasser på Sanderum Skole muligheden for at gå til minikonfirmand!

Sammen laver vi alt muligt forskelligt! Vi synger, hører fortællinger fra Bibelen, ser orgelet og kirketårnet, spiser guf og drikker juice, maler, tegner, bager og meget meget andet!

Desuden er der mulighed for at være med til forskellige sjove og anderledes gudstjenester i løbet af foråret og efteråret – det kunne for eksempel være BUSK-gudstjenesten eller Fastelavns-gudstjenesten!

Vi slutter det hele af med en festlig gudstjeneste, hvor hele din familie er inviteret med! 

Lige efter jul får alle børn i 4. klasser på Sanderumskole en invitation til minikonfirmandundervisning. 
Det er et tilbud om at gøre børnene fortrolig med den kirke, som de fleste er døbt ind i. 
Vi skal synge, lege, høre bibelhistorie, lave små kreativiteter, besøge kirken og tale om alle de vigtige spørgsmål i livet. 
Tilbuddet er gratis. Vi begynder undervisningen i uge 2 og slutter i uge 12. 
Præsten kommer på besøg i skolen, hvor børnene vil få invitation med hjem.